Adgangssystemer

Det gjøres en rekke integrasjoner med leverandører av adgangssystemer. Med disse systemene sikrer du at medlemmer kan gå inn og ut av senteret eller deler av senteret.

Pass på

Det er viktig å følge med på utviklingen på ditt senter. Automatisering av varslinger er og blir en viktig del av din service opp mot medlemmer. Dersom et medlem ikke har trent på lenge, kan systemet fange dette opp sende medlemmet en vennlig melding.

Varsling

Dersom et medlem kommer inn på senteret, vil det i din dashboard dukke opp en varsel lampe som sier noe om sist besøk. Dersom du ser et grønt lys, er det ingen fare. Da er medlemmet regelmessig på besøk på ditt senter.

Dersom det lyser rødt kan det være riktig å ta kontakt med medlemmet og spørre om du kan bistå med noe. Gi oppmerksomhet til dine kunder.

iQey

iQey er et digitalt nøkkelkort som er integrert med bookingløsningen på ditt senter. Last ned app som gir deg tilgang til ditt senter.
https://www.iqey.no/

Gantner

Ganter er et av Europas største leverandører av adgangssystem til treningsbransjen. Gjennom flere år har de utviklet sitt system for å tilpasse til behovene sentrene har. Hoved dør, skap, soner og mellomdører styres gjennom dette systemet.
https://www.gantner.com/

ARX - AssaAbloy

Mange har i dag et fungerende adgangssystem gjennom sitt medlemssystem. Eziteq gjør det enkelt å bytte medlemssystem uten at du behøver å kjøpe inn nye adgangssystemer. ARX leverer gode løsninger.
https://www.trioving.no/no/site/trioving/produkter/adgangskontroll/arx-adgangssystem/

Suprema

Suprema har spesialeisert seg på Biometrisk adgang. Vi vet at måten å identifisere seg på er under utvikling, og Suprema tar det et steg videre. Fingeravtrykk blir mer og mer aktuelt sammen med iris skanning. Mulighetene er der og du kan fortsette å se inn i framtiden.
https://www.supremainc.com/en/content/biolite-n2

Interessert? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Møt fremtiden

I framtiden vil ny teknologi bidra til at vi blir mer effektiv, og møter medlemmer og ansatte på deres premisser. Vi arbeider mer fra telefon og krever tilgjengelighet uansett hvor i verden vi befinner oss.

Eziteq Member Management møter forventninger med avansert teknologi og sikrer samtidig at det foretas direkte betalinger gjennom våre betalingsløsninger. Våre betalingsløsninger benyttes i flere land og sikrer strømlinjeformet kommunikasjon mellom system og bank.