Betalingstjenester

Betalings systemer

Når man som medlem har besluttet å tegne medlemskap, er det avgjørende å ha kjente og effektive løsninger. Eziteq har gjort integrasjoner med flere løsninger som for eksempel Nets (Avtalegiro) Dibs(Betalingskort) Bambora (Betalingskort, autogiro og Vips)

Betalingskort

Det er en kjensgjerning at betalingskort er den foretrukne betalingsmåten ved netthandel. Vi har flere års erfaring med nettopp denne løsningen. Enkelt å bruke, kjent for forbruker, effektivt å administrere og intuitivt å bruke. Betalings kort vil bli en mer og mer brukt løsning og så for treningsbransjen. Snakk med oss og hør hvilke fordeler dette kan ha for din bedrift.

VIPPS & Mobilbetaling

Framtiden ligger i din mobil. Enda har man ikke sett den beste løsningen for forbrukere men vi nærmer oss stadig. Med Vipps er betaling enklere enn noen gang. Dersom et medlem har utestående faktura, vil man automatisk sende ut varsling slik at medlemmet har mulighet til å gjøre opp før faktura går til inkasso.

Inkasso løsning

Dersom det er problematisk å trekke kundens utestående vil vår integrasjon sørge for at alle utestående betalinger automatisk oversendes og behandles av innfordringsselskap. Våre systemer snakker sammen slik at du som driver treningssenter ikke behøver å oversende saker selv.

Alte er selvsagt helautomatisert slik at kunden får varsling dersom man ikke kan trekke gitt beløp. Dersom kunden ikke foretar seg noe vil systemet sende ytterligere varslinger før saken oversendes til selskap for innkreving av utestående beløp.

Så snart kunden har innbetalt utestående vil medlemskap og adgangskort aktiveres. Dette fungerer slik at systemet fanger opp uregelmessigheter underveis og varsler medlemmet.

Du kan til enhver tid holde oversikt over det som er utestående. Systemet rapporterer også inn til regnskaps systemet slik at ditt regnskapsbyrå får ”Live data” når det er ønskelig.

Eziteq har avtale med en rekke av selskapene som skal drive inn utestående beløp. Ta kontakt for å finne ut mer.

Interessert? Ta kontakt med oss!

Kontakt oss

Møt fremtiden

I framtiden vil ny teknologi bidra til at vi blir mer effektiv, og møter medlemmer og ansatte på deres premisser. Vi arbeider mer fra telefon og krever tilgjengelighet uansett hvor i verden vi befinner oss.

Eziteq Member Management møter forventninger med avansert teknologi og sikrer samtidig at det foretas direkte betalinger gjennom våre betalingsløsninger. Våre betalingsløsninger benyttes i flere land og sikrer strømlinjeformet kommunikasjon mellom system og bank.